Zakonska regulativa

...

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ...

Državni inspektorat Republike Hrvatske

Državni inspektorat je utemeljen kao središnje tijelo državne uprave sa zadaćom obavljanja inspekcijskih nadzora, koji se odnose na nadzor provedbe propisa u određenim upravnim područjima. Tako Državni inspektorat u okviru svojih ovlasti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom propisa kojima se reguliraju odnosi između radnika i poslodavaca, ...

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Djelokrug Ministarstva zaštite okoliša i prirode određen je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 150/11, 22/12). Ministarstvo zaštite okoliša i prirode obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak, ...