Zakoni i pravilnici

Za preuzimanje ovdje su dostupni sljedeći dokumenti zakonske regulative:

 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010. od 09.06.2010.) - Preuzmi
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 50/2011. od 03.05.2011.) - Preuzmi 
 • Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/2014. od 23.07.2014.) - Preuzmi
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 20/2015. od 23.02.2015.) - Preuzmi
 • Program priprema za polaganje stručnog ispita radnika koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja  energetskim postrojenjima - Preuzmi 

 • Zakon o energiji  (NN 120/2012. od 25.10.2012. i 14/2014. od 05.02.2014.) - Preuzmi
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN120/2012) - Preuzmi
 • Zakon o tržištu plina (NN28/2013) - Preuzmi
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/2013) - Preuzmi
 • Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (NN 42/05 i 20/10) - Preuzmi
 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 19/14) - Preuzmi
 • Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11 i 144/12) - Preuzmi
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14) - Preuzmi
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/2013) - Preuzmi

 

Ažurirani popis zakonske regulative u RH s aktualnim izmjenama nalazi se na poveznici: https://www.seh.hr/strucni-zakoni/ 

 

* za otvaranje dokumenata potreban je program Adobe Acrobat Reader kojeg možete preuzeti sa sljedeće adrese: Adobe Acrobat Reader.